Wroc│aw:

Pogr╣┐eni w smutku zawiadamiamy, ┐e 3.wrzeťnia.2015r. zmar│ po ciŕ┐kiej chorobie nasz Kolega i Przyjaciel, Prezes Zarz╣du Fundacji Polskie Gniazdo we Wroc│awiu oraz Starszy Kapitu│y Bractwa Fraternia Piastowska î.p. Marian Jakubiszyn

Ćrˇd│o: ...

Pogr╣┐eni w smutku zawiadamiamy, ┐e  3.wrzeťnia.2015r. zmar│ po ciŕ┐kiej Patek Philippe replica omega replica uk TAG Heuer replica Men replica watches chorobie

nasz Kolega i Przyjaciel, Prezes Zarz╣du Fundacji Polskie Gniazdo we Wroc│awiu oraz

Starszy Kapitu│y Bractwa Fraternia Piastowska

î.p. Marian Jakubiszyn

Msza îw. Pogrzebowa odbŕdzie siŕ 8.wrzeťnia.2015r. o godz.15.00 w Koťciele p.w. Narodzenia NMP w Narolu k. Lubaczowa , a nastŕpnie pogrzeb na cmentarzu w Narolu.

Jednoczeťnie , w tym samym czasie bŕdzie sprawowana Eucharystia w intencji Zmar│ego w Koťciele p.w. Matki Boskiej Czŕstochowskiej we Wroc│awiu przy ul. Jana Kochanowskiego.

Odszed│ wielki patriota, jak sam mówi│ o sobie „chory na Polskŕ”, oddany ca│ym sob╣ Bogu, Ojczyčnie i Maryi , wspó│za│o┐yciel Fundacji Polskie Gniazdo i Fraterni Piastowskiej, a tak┐e wieloletni wspó│pracownik Fundacji Lux Veritatis we Wroc│awiu.

Modl╣c siŕ w Jego intencji i prosz╣c o modlitwŕ │╣czymy siŕ w ┐a│obie z synami Rafa│em i Danielem, rodze˝stwem, rodzin╣ i przyjació│mi.

 

Rada i Zarz╣d Fundacji Polskie GniazdoDodane przez: Jerzy Ziomek | 2010-01-22 09:07:58


Komentarze:

1 18.12.2015r. 20:54
1
1 18.12.2015r. 20:54
1
1 18.12.2015r. 20:54
1
1 18.12.2015r. 20:54
1
1 18.12.2015r. 20:54
WEB-INF/web.xml?
1 18.12.2015r. 20:54
WEB-INF\web.xml?
1 18.12.2015r. 20:54
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
1 18.12.2015r. 20:54
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
1 18.12.2015r. 20:54
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
1 18.12.2015r. 20:54
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
1 18.12.2015r. 20:54
../../../../../../../../../../windows/win.ini
1 18.12.2015r. 20:54
../../../../../../../../../../boot.ini
1 18.12.2015r. 20:54
└«└«└»└«└«└»└«└«└»└«└«└»└«└«└»└«└«└»└«└«└»└«└«└»windows└»win.ini
1 18.12.2015r. 20:54
................windowswin.ini
1 18.12.2015r. 20:54
file:///etc/passwd
1 18.12.2015r. 20:54
/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd
1 18.12.2015r. 20:54
WEB-INF/web.xml
1 18.12.2015r. 20:54
WEB-INF\web.xml
1 18.12.2015r. 20:54
/etc/passwd
1 18.12.2015r. 20:54
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd
1 18.12.2015r. 20:54
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
1 18.12.2015r. 20:54
..└»..└»..└»..└»..└»..└»..└»..└»etc/passwd
1 18.12.2015r. 20:54
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZAAucG5n
1 18.12.2015r. 20:54
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
1 18.12.2015r. 20:54
.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd
1 18.12.2015r. 20:54
../../../../../../../../../../etc/passwd
1 18.12.2015r. 20:54
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
gWJqQR3r';select pg_sleep(4); --
1 18.12.2015r. 20:53
F45XdnEb');select pg_sleep(4); --
1 18.12.2015r. 20:53
rfDXKGHH'));select pg_sleep(4); --
1 18.12.2015r. 20:53
SrR0TQp3')); waitfor delay '0:0:12' --
1 18.12.2015r. 20:53
-1;select pg_sleep(12); --
1 18.12.2015r. 20:53
-1);select pg_sleep(12); --
1 18.12.2015r. 20:53
-1));select pg_sleep(12); --
1 18.12.2015r. 20:53
-1; waitfor delay '0:0:8' --
1 18.12.2015r. 20:53
-1); waitfor delay '0:0:8' --
1 18.12.2015r. 20:53
-1)); waitfor delay '0:0:8' --
1 18.12.2015r. 20:53
rLNljOGT'; waitfor delay '0:0:8' --
1 18.12.2015r. 20:53
9LMZefzu'); waitfor delay '0:0:8' --
1 18.12.2015r. 20:53
(select(0)from(select(sleep(8)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(8)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(8)))v)+"*/
1 18.12.2015r. 20:53
if(now()=sysdate(),sleep(4),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(4),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(4),0))OR"*/
1 18.12.2015r. 20:53
-1" OR 2+549-549-1=0+0+0+1 --
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
-1 OR 2+863-863-1=0+0+0+1 --
1 18.12.2015r. 20:53
-1 OR 2+799-799-1=0+0+0+1
1 18.12.2015r. 20:53
-1' OR 2+105-105-1=0+0+0+1 --
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
(select convert(int,CHAR(65)))
1 18.12.2015r. 20:53
@@MzErY
1 18.12.2015r. 20:53
JyI=
1 18.12.2015r. 20:53
1'"()&%
1 18.12.2015r. 20:53
┐'┐"
1 18.12.2015r. 20:53
'"()&%
1 18.12.2015r. 20:53
­''­""
1 18.12.2015r. 20:53
1_918633
1 18.12.2015r. 20:53
\
1 18.12.2015r. 20:53
1'"
prompt(933185)">1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
prompt(963694)">1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
1 18.12.2015r. 20:53
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
1 18.12.2015r. 20:53
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
1 18.12.2015r. 20:53
';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='
1 18.12.2015r. 20:53
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:53
1
1 18.12.2015r. 20:52
1
1 18.12.2015r. 20:52
1
1 18.12.2015r. 20:52
1
1 18.12.2015r. 20:52
1
1 18.12.2015r. 20:52
1
1 18.12.2015r. 20:52
1
1 18.12.2015r. 20:52
1
1 18.12.2015r. 20:52
1
1 18.12.2015r. 20:52
1
1 18.12.2015r. 20:52
1
1 18.12.2015r. 20:52
1
1 18.12.2015r. 20:52
1
1 18.12.2015r. 20:52